Gaji Minimum di Malaysia akan berkuatkuasa daripada01-07-2016 sehingga 31-12-2018

Tarikh dijangkakan semakan semula: 01-07-2016
Maklumat yang terkini dikemas kini di halaman ini: 23-10-2018
Kadar gaji minimum di dalam jadual adalah
Kawasan Gaji minimum setiap bulan
1,200.00