Cuti Sakit

Cuti Sakit Berbayar

Cuti sakit berbayar tertulis di bawah Akta Kerja 1955. Seseorang pekerja berhak mendapat cuti sakit selepas pemeriksaan dan cadangan oleh seorang pengamal perubatan berdaftar yang dilantik oleh majikan atau oleh mana-mana pengamal perubatan berdaftar atau pegawai perubatan atau pakar bedah pergigian di mana kebiasannya ia adalah tanggungan majikan. Tempoh cuti sakit yang akan dibayar penuh (dibayar pada kadar satu hari untuk setiap hari cuti sakit) bergantung kepada tempoh perkhidmatan.

Sekiranya kemasukan hospital tidak diperlukan, cuti sakit secara keseluruhan adalah seperti berikut:

i. 14 hari kalendar jika tempoh pekerjaan kurang daripada dua tahun;

ii. 18 hari kalendar jika pekerja telah bekerja selama dua atau lebih tahun tetapi kurang daripada lima tahun;

iii. 22 hari kalendar jika tempoh pekerjaan adalah lima tahun atau lebih;

Jika kemasukan ke hospital adalah diperlukan (atau pekerja dianggap cukup sakit untuk dimasukkan ke hospital), seperti yang diperakui oleh pengamal perubatan berdaftar atau pegawai perubatan berdaftar, cuti sakit berbayar secara keseluruhannya adalah 60 hari setahun. Pekerja dikehendaki mendapatkan sijil dari pengamal perubatan berdaftar atau pegawai perubatan (seperti yang dikehendaki) dan memaklumkan / melakukan percubaan untuk memaklumkan kepada majikan mengenai cuti tersebut dalam tempoh 48 jam dari bermulanya cuti sakit. Ketidakpatuhan akan perkara ini boleh dianggap tidak hadir kerja tanpa izin majikan atau tanpa alasan yang munasabah dan kontrak itu boleh dianggap telah dipecahkan atau dilanggar oleh pekerja.

Seorang pekerja tidak berhak mendapatkan cuti sakit berbayar sepanjang tempoh:

       i.          Apabila pekerja berada dalam tempoh cuti bersalin dibayar di mana jika seorang pekerja wanita tidak mendapat elaun bersalin, maka dia akan dibayar untuk cuti sakit selama tempoh tersebut.

      ii.          Apabila pekerja menerima apa-apa pampasan untuk hilang upaya di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 atau apabila dia menerima bayaran berkala dari PERKESO untuk hilang upaya sementara.

Sumber: Seksyen 60F dan 15 (2) Akta Kerja 1955 (Akta 265)

Rawatan Perubatan Percuma

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4) mempunyai peruntukan mengenai manfaat perubatan kepada pekerja yang memerlukan rawatan perubatan.

Orang yang diinsuranskan yang keadaannya memerlukan rawatan perubatan (akibat kecederaan ketika bekerja) adalah berhak mendapat manfaat perubatan. Faedah perubatan boleh disediakan dalam bentuk rawatan pesakit luar dan kemasukan ke hospital, lawatan ke rumah orang yang diinsuranskan atau rawatan sebagai pesakit dalam hospital. Hospital kerajaan dan doktor yang di bawah kontrak dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial memberi rawatan sewajarnya di mana manfaat perubatan ditentukan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).

Sumber: Seksyen 37-39 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4)

Jaminan Kerja

Kedudukan pekerjaan pekerja adalah terjamin selamat ketika berada dalam tempoh cuti sakit memandangkan majikan membayar faedah (pada kadar gaji biasa) untuk tempoh cuti sakit.

Sumber: seksyen 60F Akta Pekerjaan 1955 (Akta 265)

 
 
 
Loading...