Faedah Pengangguran

Faedah Pengangguran

Pada tahun 2018, skim baru dikenali sebagai Skim Insurans Pekerjaan telah diperkenalkan. Faedah yang dihasilkan oleh skim ini ialah bantuan memburu pekerjaan, elaun pekerjaan semula, elaun pendapatan (pengurangan) , elaun latihan dan kaunseling kerjaya. Tuntutan untuk manfaat ini hanya untuk tempoh 6 bulan dan ia bermula dengan 80% dari gaji terakhirnya dan ia menurun sehingga 30% pada akhir bulan ke-6. Setiap bulan, pekerja perlu membuat sumbangan 0.2% daripada gaji mereka  dan majikan juga membuat sumbangan yang sama  kepada PERKESO di mana sumbangan berdasarkan gaji dihadkan pada tahap bulanan sebanyak RM 4,000.00.   Seseorang tidak layak mendapatkan faedah yang tersenarai di dalam Sistem Insurans Pekerjaan jika mereka telah:

a) Hilang kerja mereka kerana salah laku di tempat kerja

b) Perletakan jawatan secara sukarela

c) Berhenti kerja atas alasan persaraan

d) Tidak lagi bekerja kerana tamat tempoh kontrak tetap.

 
 
 
Loading...