Perlindungan

Tiada kerja Berbahaya

Di dalam Akta 265, tiada peruntukan menyentuh isi ini di mana Akta ini mempunyai peruntukan secara umum berkenaan larangan pekerja wanita untuk bekerja pada waktu malam dari pukul 10 malam sehingga 5 pagi. Akta 265 juga telah memberikan ‘kebenaran’ kepada Menteri untuk melarang atau membenarkan pengambilan pekerja wanita dalam keadaan tersebut atau di bawah apa-apa syarat melalui Perintah  namun tiada Perintah tersebut dapat dikesan.

Sumber: Seksyen 34-36 Akta Kerja 1955(Akta 265)

Perlindungan daripada Pemecatan

Penggajian pekerja semasa tempoh cuti bersalin adalah dijamin.  Seseorang majikan yang menamatkan perkhidmatan pekerja wanita semasa pekerja tersebut sedang mengambil cuti bersalin adalah melakukan suatu kesalahan melainkan jika penamatan itu adalah disebabkan penggulungan perniagaan majikan.

Sekatan mengenai pemecatan kerja meliputi 90 hari selepas tamat tempoh layak 60 hari (perlindungan itu berkesan hampir 150 hari / 5 bulan). Ketidakhadiran mesti disebabkan daripada penyakit yang disahkan oleh pengamal perubatan berdaftar  atau penyakit yang timbul daripada kehamilan dan pantang .Oleh itu , pekerja tidak layak untuk bekerj semula. Selepas tamat cuti bersalin ( 60 hari) dan tamat lagi 90 hari, majikan boleh menamatkan perkhidmatan seorang pekerja wanita atau memberi notis penamatan.

Sumber: Seksyen 37(4) & 42 Akta Kerja 1955 (Akta 265)

Hak untuk Kembali ke Posisi Kerja yang Sama

Hak untuk kembali kepada  kedudukan yang sama tidak diperuntukkan di dalam Akta Kerja 1955.

Akta ini melarang pemecatan pekerja wanita yang berada  di dalam cuti bersalin (60 hari) dan penyakit yang berkaitan dengan kehamilan dan pantang (90 hari). Memandangkan pemecatan tidak dibenarkan , hak untuk kembali bolehlah dikatan wujud di bawah undang-undang.

Akta 37(4) & 42 Akta Kerja 1955( Akta 265)

 
 
 
Loading...