Pampasan

Pampasan Kerja Lebih Masa

Waktu kerja adalah merujuk kepada situasi di mana pekerja berada dalam kawalan majikan dari segi masa dan perbuatan. Waktu kerja mempunyai konsep 5-8-10-48 jam di mana pekerja tidak boleh bekerja melebihi had yang ditetapkan:

a)     5 jam berturut-turut

Pekerja hendaklah diberikan waktu rehat selama 30 minit dalam waktu kerjanya selepas 5 jam waktu kerja berturut-turut melainkan kehadiran yang berterusan diperlukan di tempat kerja di mana jika di dalam situasi tersebut,  dia akan  diberikan waktu rehat makan 45 minit (contohnya, penjaga keselamatan)

b)     8 jam sehari

Waktu maksimum bekerja dalam sehari ialah 8 jam ,tidak termasuk waktu rehat. Jika pekerja dibenarkan untuk meninggalkan dan masuk ke kerja semula ketika waktu rehat yang disediakan, maka tempoh 1 jam adalah tidak dikira sebagai waktu kerja. Majikan boleh melampui batasan ini dengan syarat tempoh bekerja seminggu adalah tidak melebihi 48 jam.

c)     Waktu kerja 10 jam (spread over)

Hal ini adalah merujuk kepada jumlah bekerja pekerja melakukan kerja sehingga tamat dan tempoh ini adalah termasuk pecahan waktu rehat. Contohnya, pelayan bekerja daripada pukul 11 pagi sehingga pukul 3 petang yang diikuti 4 jam waktu rehat yang kemudiannya sambung kerja pada pukul 7 hingga 11 malam. Perundangan tidak menganggap dia bekerja selama 12 jam tetapi 10 jam bekerja dan 2 jam kerja lebih masa walaupun dia bekerja selama 8 jam sahaja dengan 4 jam rehat.

d)     48 jam seminggu

Hal ini adalah berkenaan had limit bekerja selama 48 jam seminggu kecuali dengan kelulusan Ketua Pengarah yang boleh meletakkan apa-apa syarat dan terma yang dianggap perlu.

Selain daripada itu, pekerja hanya boleh bekerja melebihi had limit dalam situasi berikut:-

a)     Kemalangan tempat kerja

b)     Kerja, prestasi yang penting kepada komuniti syarikat seperti TNB,Syabas

c)     Kerja, aktiviti yang penting kepada pertahanan/keselamatan syarikat

d)     Kerja segera berkenaan mesin/ pelan

e)     Gangguan kerja yang tidak diduga dan memerlukan pekerja untuk menunggu dan melakukan kerja sehingga selesai

f)      Kerja, prestasi di dalam industry yang penting kepada ekonomi Malaysia / apa-apa perkara yang disenaraikan di dalam Akta 1 Akta Perhubungan Perusahaan

g)     Permohonan dibuat kepada Ketua Pengarah di mana terma dan syarat boleh ditetapkan jika perlu.

h)     Pekerja yang bekerja di dalam situasi yang tidak aktif atau standby. Contohnya, jika pemandu CEO bekerja dari jam 8 pagi sampai 8 malam di mana dia tidak aktif di dalam tempoh tertentu, had yang disebutkan tidak terpakai kepada pemandu.

Kerja lebih masa adalah jumlah jam kerja yang dilakukan melebihi waktu kerja biasa di dalam satu hari. Waktu kerja biasa adalah bilangan jam bekerja yang diletakkan di dalam kontrak perkhidmatan. Jadi jika pekerja bersetuju untuk mengubah waktu jam bekerja, ini tidak bermaksud dia akan terus mendapat kerja lebih masa memandangkan jumlah jam kerja dalam sehari masih tidak berubah dan hanya waktu kerja sahaja berubah. Kadar untuk kerja lebih masa adalah seperti berikut: 

Hari

Kadar

Hari bekerja/ Hari tidak bekerja selain daripada senarai di bawah :-

1.5  x Kadar Gaji Sejam

a)     Hari Rehat

2 x  Kadar Gaji Sejam

b)     Cuti Umum

3 x Kadar Gaji Sejam

Majikan tidak dibenarkan untuk membenarkan pekerja bekerja lebih masa melebihi 104 jam sebulan di mana kerja yang dilakukan pada hari rehat, cuti umum, hari yang menggantikan cuti umum tidak akan dikira.

Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966 pula menjelaskan bahawa kanak-kanak (mereka yang di bawah 15 tahun) tidak dibenarkan bekerja lebih daripada 6 jam sehari. Jika dia masih bersekolah, jumlah jam dia berada di sekolah dan kerja tidak melebihi 7 jam sehari. Orang muda (mereka yang berumur di bawah 18 tahun) tidak boleh bekerja melebihi 7 jam sehari. Jika mereka masih bersekolah, jumlah jam berada di sekolah dan kerja tidak melebihi 8 jam sehari.

Sumber: Sumber 59,60A dan 60 D Akta Kerja 1955(Akta 265), Peraturan 2 Peraturan-peraturan Kerja (Had Kerja Lebih Masa) 1980, Seksyen 5 dan 6 Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966 (Akta 350)

Kerja Malam

Tiada peruntukan khusus untuk kerja malam dan pembayarannya di bawah perundangan Malaysia.

Pampasan untuk Cuti /Hari Rehat

Akta Kerja memberikan beberapa perundangan untuk pembayaran gaji untuk mereka yang bekerja pada hari cuti umum atau hari rehat.

Pekerja yang bekerja pada hari rehat atau cuti umum, maka akan layak untuk bayaran gaji mengikut kadar-kadar berikut: 

Kerja yang dilakukan  pada

Jenis pekerja

Kadar bayaran

       I.          Hari rehat

       I.          Pekerja dibayar mengikut kadar jam / hari

Kerja setengah hari

1 hari gaji

Kerja satu hari

2 hari gaji 

 

     II.          Pekerja dibayar mengikut bulan / minggu

Kerja setengah hari 

½ hari gaji

Kerja satu hari

1 hari gaji

 

    III.          Pekerja dibayar mengikut kadar keping kerja dilakukan

Kerja pada hari rehat

2 x kepingan kerja yang dilakukan

 

   IV.          Kerja lebih masa

2 x Kadar Gaji Sejam

     II.          Cuti umum

       I.          Pekerja dibayar mengikut kadar keping kerja dilakukan

2 x keping kerja yang dilakukan

 

     II.          Pekerja dibayar mengikut bulan / minggu / jam / hari

Tambahan 2 hari gaji selain daripada gaji cuti*tanpa mengira bilangan jam bekerja 

 

    III.          Kerja lebih masa

 Pekerja dibayar mengikut kadar keping 

3 x keping kerja yang dilakukan.

Pekerja dibayar mengukut bulan / minggu / jam / hari

3 x Kadar Gaji Sejam

Sumber: Seksyen 59 & 60 Akta Kerja 1955( Akta 265) 

Pampasan Hari Rehat Mingguan/ Cuti Umum

Akta Pekerjaan 1955 mempunyai peruntukan mengenai pampasan dalam bentuk kewangan jika pekerja yang bekerja pada hari cuti umum atau hari rehat mingguan.

Bekerja pada Hari Rehat

Jika seseorang pekerja itu  bekerja pada hari rehat, dia dibayar seperti berikut:

i. gaji satu hari jika dia bekerja kurang daripada separuh waktu biasa kerja harian; dan

ii. gaji dua hari jika dia bekerja lebih daripada separuh tetapi kurang daripada jumlah jam kerja harian

Jika seseorang pekerja itu bekerja  pada hari rehat, di mana gaji dibayar mengikut dia dibayar seperti berikut:

i. gaji setengah hari jika dia bekerja kurang daripada separuh waktu biasa kerja harian; dan

ii. gaji satu hari jika dia bekerja lebih daripada separuh tetapi kurang daripada jumlah jam kerja harian

Bekerja pada Cuti Umum

Jika seseorang pekerja yang  bekerja pada hari cuti umum, dia dibayar jumlah tambahan sebagai gaji cuti walaupun tempoh bekerja adalah kurang daripada jam kerja harian.Jumlah tersebut adalah seperti berikut:

i. gaji dua hari jika dibayar pada setiap jam, harian, mingguan, bulanan atau kadar lain yang seumpamanya; atau

ii. Dua kali (biasa) kadar per piece jika dibayar pada kadar piece

Jika pekerja bekerja pada hari cuti umum dan melebihi jumlah jam hariannya, dia akan dibayar seperti berikut :

i. Sekurang-kurangnya tiga kali ganda setiap jam daripada gajinya jika dibayar pada setiap jam atau kadar lain yang seumpamanya; atau

ii. tiga kali (biasa) kadar per piece jika dibayar pada kadar piece

Sumber:

Seksyen 60 D Akta Kerja 1955(Akta 265)

 
 
 
Loading...